Đài KSKL Tuy Hòa tổ chức giao lưu bóng bàn chào mừng ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5