Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021