Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ngày 8/3