Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức từ thiện tại Quảng Nam