Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Phần II

Công đoàn Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
đổi tên thành Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam

 

Ngày 19/6/2008, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1789/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam là Tổng công ty nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Công đoàn Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam đổi tên thành Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam. Ngày 01/12/2008, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam ban hành Quyết định số 823/QĐ-CĐN nâng cấp Công đoàn cơ sở Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam thành Công đoàn cấp trên cơ sở.

Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2008 - 2013)

Đại hội tổ chức trong 02 ngày 19 - 20/3/2008, mục tiêu của Đại hội:

“Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực sự là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tuyên truyền, vận động CNLĐ thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ CNLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức công dân, có lòng yêu nước, yêu đơn vị, vượt mọi khó khăn, có tinh thần đoàn kết, có lối sống văn hoá đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá ngành Quản lý bay”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí:

 1. Đồng chí Đỗ Quang Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam.
 2. Đồng chí Lại Hồng Lục, Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể, Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam.
 3. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Phòng TCCB-LĐ, Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam.
 4. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Phó trưởng Phòng Tài chính, Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam.
 5. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Trưởng phòng Nghiệp vụ công tác Đoàn thể, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam.
 6. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiệp, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty QLB miền Bắc
 7. Đồng chí Lâm Quang Thông, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty QLB miền Trung.
 8. Đồng chí Trần Công, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam.
 9. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Tổ trưởng, Văn phòng Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam.
 10.  Đồng chí Hoàng Văn Đức, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm HĐ-ĐHB
 11.  Đồng chí Phạm Quốc Đạt, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kỹ thuật QLB.

Tại kỳ họp thứ Nhất Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí:

 1. Đồng chí Đỗ Quang Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc -Chủ tịch Công đoàn;
 2.  Đồng chí Lại Hồng Lục, Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể - Phó Chủ tịch,
 3. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Phòng TCCB-LĐ - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 25/6/20210, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1754/QĐ-BGTVT chuyển Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam thành Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Đây là giai đoạn Tổng công ty chuyên đổi sang mô hình mới với phạm vi hoạt động mở rộng nhắm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động hàng không trong nước và khu vực.

Ngày 06/10/2010, Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam ban hành quyết định số 162/QĐ-CĐCHK chuẩn y kết quả Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay bầu đồng chí Nguyễn Đình Công, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc làm Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam thay đồng chí Đỗ Quang Việt được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.

Trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Tổng công ty, tổ chức Công đoàn Tổng công ty đã ban hành các chương trình hành động để nâng cao hiệu quả hoạt động đồng hành cùng với sự phát triển của Tổng công ty.

Trong nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã bầu bổ sung 4 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, gồm:

 1. Đồng chí Trần Mạnh Nam, Phó Chánh Văn phòng Đảng- Đoàn thể, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan - Ủy viên Ban Chấp hành
 2. Đồng chí Phan Mạnh Hoàn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Dịch vụ thương mại QLB  - Ủy viên Ban Chấp hành
 3. Đồng chí Nguyễn Đắc Nam, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không - Ủy viên Ban Chấp hành
 4. Đồng chí Hoàng Mạnh Tấn, Bí thư Đoàn Thanh nhiên - Ủy viên Ban Chấp hành

Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, gồm

 1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiệp - Ủy viên Ban Thường vụ
 2. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm - Ủy viên Ban thường vụ.

Đ/c Đỗ Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khóa VI tặng hoa và quà lưu niệm
cho các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Công đoàn khóa V

Từ ngày 01/01/2011, Công đoàn Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam trực thuộc Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam; tại Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam (khóa VIII) đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Đình Công Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam vào BCH Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ (2008 - 2013).

Trong nhiệm kỳ 2008-2013, Công đoàn các cấp đã tuyên truyền vận động đoàn viên hăng hái tham gia lao động sản xuất, nâng cao chất lượng các dịch vụ đảm bảo chỉ huy điều hành bay an toàn. Trong 5 năm, Tổng công ty đã đảm bảo điều hành bay an toàn tuyệt đối cho 1.711.050 lần/chuyến. Công tác đảm bảo kỹ thuật thông suốt, đáp ứng được yêu cầu trong công tác điều hành bay và công tác quản lý. Tổng doanh thu đạt 9.732 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 5.714 tỷ đồng.

Công tác đầu tư, xây dựng nhằm hiện đại hoá, tự động hoá ngành Quản lý bay được chú trọng và đạt được những thành tựu rõ rệt. Tổng công ty đã triển khai thực hiện 210 dự án đầu tư (trong đó có 61 dự án đã được đưa vào khai thác, sử dụng). Đặc biệt nhiều dự án đầu tư cải tạo và xây dựng mới Đài kiểm soát không lưu đã hoàn thành đưa vào hoạt động nâng cao chất lượng công tác chỉ huy điều hành bay an toàn, hiệu quả. Công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được chú trọng từ chủ trương, đến công tác triển khai thực hiện từ Tổng công ty đến các đơn vị. Kết quả trong nhiệm kỳ tổ chức 1.019 lớp cho 12.930 lượt người tham gia.

Công đoàn Tổng công ty đã tham gia giải quyết việc làm, thường xuyên chăm lo đời sống cho CNLĐ; môi trường, điều kiện làm việc, thu nhập của CNLĐ được đảm bảo (Thu nhập bình quân đầu nhiệm kỳ 6,378 triệu đ/ng tháng cuối nhiệm kỳ 11,757 triệu). Đời sống vật chất và tinh thần của CNLĐ ngày càng được nâng lên (mỗi năm Công đoàn các cấp tổ chức cho hàng trăm lượt đoàn viên, CNLĐ đi tham quan du lịch trong nước và từ 75 đến 100 đoàn viên/năm, CNLĐ hội thảo, học tập chuyên môn tại nước ngoài. Đó là những yếu tố góp phần để CNLĐ ổn định tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với công việc và hoạt động Công đoàn.

Phối hợp với Chính quyền tổ chức thường xuyên, luân phiên Hội thao và Hội diễn văn nghệ các cấp và Tổng công ty. Tiêu biểu: Hội diễn văn nghệ chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tham gia Hội diễn Ngành GTVT; tham gia Hội thao Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Giải thể thao kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, 80 năm ngày thành lập Công đoàn VN. Công đoàn các cấp đã thường xuyên tuyên truyền, vận động CNLĐ đóng góp 3 đến 4 ngày lương hàng năm lập quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa” “quỹ vì người nghèo” “Quỹ khuyến học” v.v.... Tổng số kinh phí thực hiện công tác xã hội từ thiện trong cả nhiệm kỳ là 9,1 tỷ đồng.

Kết quả khen thưởng:

Đ/c Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN trao tặng Bằng khen của Chính phủ
cho Công đoàn Trung tâm Quản lý bay DDVN

- Năm 2008: Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam. (QĐ: 426/QĐ-TLĐ ngày 30/3/2009)

-  Năm 2009:

+ Huân chương Lao động hạng Ba (QĐ: 53/QĐ-CTN ngày 09/01/2009)

+ Cờ Tổng LĐLĐ Việt Nam.

+ Bằng khen CĐGTVTVN (QĐ: 35/QĐBK-CĐN ngày 29/01/2010)

- Năm 2010: Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam (QĐ: 384/QĐ-TLĐ ngày 23/3/2011)

-  Năm 2011:

+ Cờ Tổng LĐLĐ Việt Nam.

+ Bằng khen CĐGTVTVN (QĐ: 52/QĐ-CĐN ngày 12/4/2012)

- Năm 2012:

+ Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam

+ Cờ Công đoàn Giao thông vận tải VN

Đ/c Tạ Đăng Mạnh - Chủ tịch Công đoàn GTVTVN trao Huân chương lao động hạng Ba cho Công đoàn TCT

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TCT QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM