Tin tức sự kiện

Chi bộ Văn phòng Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Văn phòng Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 27/03/2020 tại phòng 917-Nhà B Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, chi bộ Văn phòng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 Xem chi tiết
Đại hội chi bộ Ban Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội chi bộ Ban Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2022

Sáng ngày 19/03/2020 tại Hội trường tầng 1, nhà A – Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Chi bộ Ban Kỹ thuật đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Xem chi tiết
Chi bộ Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 31/10/2019 của Đảng uỷ Tổng công ty về Kế hoạch Đại hội các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Tổng công ty QLB Việt Nam tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày... Xem chi tiết
Chi bộ Ban Kiểm soát nội bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Ban Kiểm soát nội bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Sáng ngày 24/3/2020, Chi bộ Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Xem chi tiết