Tập trung trí tuệ, xây dựng Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Nam trong sạch, vững mạnh