Tin tức sự kiện

Chi bộ Ban Kiểm soát nội bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Ban Kiểm soát nội bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Sáng ngày 24/3/2020, Chi bộ Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Xem chi tiết
Đảng ủy VATM: Ban hành các kế hoạch chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đảng ủy VATM: Ban hành các kế hoạch chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nằm trong các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 16/3/2020, Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam... Xem chi tiết
Chi bộ Ban An toàn –Chất lượng và An ninh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Ban An toàn –Chất lượng và An ninh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Sáng ngày 17/03/2020 tại Phòng 508 Tòa nhà A – Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Chi bộ Ban An toàn – Chất lượng và An ninh đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, với tinh thần đoàn... Xem chi tiết