Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát đường dài- Đảng bộ Công ty quản lý bay miền Bắc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020–2025