Đảng bộ VATM tổng kết công tác năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023