Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng