Hội nghị triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Chương trình gặp gỡ, trao đổi của Bí thư Đảng ủy với cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên Công ty Quản lý bay miền Trung