Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết lãnh đạo năm 2024 và Chương trình gặp gỡ, trao đổi của Bí thư Đảng ủy Tổng công ty với cán bộ, đảng viên khu vực miền Trung