Đoàn Thanh niên cơ sở Khối cơ quan Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: Trao niềm vui nhỏ cho 101 bệnh nhi