Hội nghị Người lao động Trung tâm Kiểm soát tiếp cận- tại sân Nội Bài năm 2024