Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty Quản lý bay Miền Bắc (9/6/1993-9/6/2023)