Đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý luồng Không lưu tổ chức giao lưu thể thao Kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh