Thanh niên Trung tâm Khí tượng Hàng không hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4, năm 2023”