VATM đăng cai tổ chức ngày hội Hiến máu nhân đạo vì các nạn nhân tai nạn giao thông