Đoàn Thanh niên AMC hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”