Tuổi trẻ Quản lý bay miền Trung: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên và kỷ niệm 87 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh