Tuổi trẻ Quản lý bay miền Trung ra quân Tháng Thanh niên 2019