Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội thi “Vùng trời an toàn”