Tuổi trẻ - Công ty Quản lý bay miền Trung với chương trình từ thiện “Nồi cháo yêu thương”