Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: Tổ chức nhiều hoạt động Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ