Thanh niên ATTECH chung tay phòng chống, đẩy lùi đại dịch Covid-19