Đoàn thanh niên VATM tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT