Đoàn Thanh niên Tổng công ty thăm và tặng quà đoàn viên thanh niên trực tết, công tác xa nhà khu vực Đài KSKL Chu Lai