Đoàn thanh niên TCT Quản lý bay Việt Nam tham dự Lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh