Đoàn Thanh niên Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân Nội Bài: Tổ chức hội trại chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh