Đoàn Thanh niên Công ty Quản lý bay miền Trung dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn không quân 372