Đoàn thanh niên Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức hoạt động trang trí mừng xuân Giáp Thìn 2024