Đoàn Quản lý bay miền Trung: Chi đoàn Không lưu, Kỹ thuật chung tay giúp đỡ những gia đình bị ảnh hưởng của bão Damrey tại xã Cẩm Kim, Hội An