Giao hữu bóng chuyền: Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Tân Sơn Nhất chào mừng Tết Quý Mão 2023