Đoàn Thanh niên Tổng công ty tham dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015