Sinh hoạt chuyên đề “Phối hợp, hiệp đồng điều hành bay” và giao lưu thể thao giữa các chi đoàn khu vực Nội Bài