Giải chạy Virtual Run chào mừng kỷ niệm 31 năm thành lập TCT QLBVN