Dông mưa tại khu vực phía Nam sân bay Nội Bài ngày 19/5/2024