Ban Giám đốc cùng Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam chúc Tết các đơn vị bảo đảm hoạt động bay trong dịp Tết Giáp thìn 2024