Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không hưởng ứng “Tháng An toàn giao thông”