Lễ kết nạp công đoàn viên mới tại Công ty Quản lý bay miền Trung