“Tết đến, Xuân về, chia sẻ yêu thương” tại Công ty Quản lý bay miền Trung