Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay: Chương trình “Cùng em vui Tết Trung thu” cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Bát Xát