Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức họp triển khai công tác đảm bảo an toàn hoạt động bay dịp cao điểm Lễ Quốc Khánh 02/9