Chi bộ Phòng Hành Chính - Tổng Hợp trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới