Tuyên truyền về an ninh môi trường phục vụ cho sự phát triển bền vững của Khí tượng hàng không