Hội nghị tổng kết công tác quản lý điều hành hoạt động bay, bảo đảm an toàn bay giữa quân sự và hàng không dân dụng khu vực miền Nam năm 2022