Sương mù, mưa phùn, mây thấp ảnh hưởng đến hoạt động bay tại các sân bay khu vực miền Bắc