Các cơ sở đoàn khu vực phía Bắc tổ chức giao hữu thể thao chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2024)