Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn, Thanh niên Trung tâm quản lý luồng không lưu giao lưu bóng đá với Công đoàn